انواع آموزش کارکنان

آموزش یکی از رفتارهایی است که انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ ،دائما به آن نیاز دارد و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بدان مبادرت میورزد.اما موضوعی آموزش نوین را از آموزش سنتی متمایز میکند ،این است که در در روش آموزش سنتی ،دوره آموزش محدود بود ولی در آموزش نوین ،بنا بر شرایط روز جامعه ،انسان ها دائما در حال انواع آموزش هستند.یکی از روش های آموزش نوین ،آموزش های سازمانی است که بنا بر شرایط سازمان و کارمندان انواع مختلفی دارد .در این مقاله قصد داریم به انواع آموزش کارکنان بپردازیم.
آموزش کارکنان در سازمان ها در پی نیازِ علمی سازمان به ارتقای دانش کارمندان خود است .اما پیش از ورود به بحث آموزش لازم است تا نیازهای اموزشی خود را شناسایی نماید.آموزش سازمانی کارکنان، امر پیچیده ای است.

آموزش سازمانی چیست را بخوانید
سازمان ها میتوانند با ارزیابی عملکرد کارمندان خود ،متوجه نارسایی های مهارتی گردند و بنا بر این نارسایی ها ، میتوانند برای آموزش های خود برنامه ریزی نموده و تعیین کنند چه مهارت هایی و به چه کسانی باید ارائه گردد.

انواع آموزش کارکنان

انواع آموزش کارکنان

روش های مختلفی برای آموزش به کارمندانِ یک سازمان وجود دارد که متداول ترین روش ها را در ادامه مطلب مورد بررسی قرار خواهیم داد :
آموزش پیش از خدمت :
این نوع از آموزش پیش از ورود کارمند به محیط کاری به وی ارائه میگردد تا توانایی های وی برای شروع به کار بالا رود و هر آنچه برای شروع به کار ،مود نیاز است تا وی بداند به او متذکر شود.این نوع از آموزش به منظور تربیت نیروی انسانی برای یک نهاد و یا سازمان است.

Organizational learning یا آموزش سازمانی انواعی دارد»

آموزش حین خدمت :
امروزه با توجه به بالا بودن میزان تحصیلات افراد و رشد علمی جوامع ،میتوان گفت تمامی افراد پیش از تصدی مشاغل ،تحصیلات آکادمیک خود را پشت سر گذاشته اند اما این تحصیلات جنبه عمومی دارند و لازم است تا افراد در زمان استخدام در مجموعه ،دانش خود را متناسب با رده شغلی خود ارتقا بخشند.علاوه بر این در برخی مشاغل لازم است تا کارمندان همواره دانش خود را به روز نگاه دارند تا بتوانند از پس مسائل و مشکلات شغلی خود برایند.
در چند دهه اخیر به دلیل رشد روز افزون علوم و فنون و تکنولوژی ،نیاز به آموزش بیش از پیش محسوس است و به همین دلیل سازمان ها در پی آن هستند که دوره های آموزشی ادواری را برای کارمندان خود مهیا نمایند.
نکته جالب این است که عصر حاضر را عصر اطلاعات 2 نامیده اند.بدین معنی که در هر 5 سال ، نیمی از اطلاعاتِ بشر ،منسوخ شده و دانش و اطلاعاتِ جدیدی جایگزین آن میشوند.ذکر این نکته به دلیل درک میزان اهمیت به روز نگاه داشتن دانش و اطلاعات همراه با رشد و پیشرفت اطلاعات است.

انواع آموزش کارکنان

مشکلات آموزش کارکنان

تا بدینجای مطلب اهمیت آموزش کارمندان را مورد بررسی قرار دادیم.اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد که موجب میگردد بهره وری این آموزش ها بالا نبوده و توقعات سازمان از آموزش دانشپذیران براورده نشود.این موانع کدامند؟
گاها پیش میاید که مدیران و مسئولان ذیربط اهمیت آموزش به کارمندان را سطی دانسته و بر جدیت آن تاکید و تمرکز ندارند.لذا کارمندان نیز آن را سبک شمرده و بازده قابل توجهی از برگزاری دوره ها را شاهد نخواهیم بود.
علاوه بر آن گاهی دیده میشود که آموزش ها توسط افرادی برنامه ریزی ،مدیریت و اجرا میگردد که کوچکترین اطلاعاتی در مورد آموزش های سازمانی ندارند.به همین دلیل ،باعث میشود محتوای آموزشی بی هدف ،پراکنده و با کیفیتی بسیار پایین ارائه شود به گونه ای که کوچکترین اثری در میزان دانش ،بینش و نوع رفتار کارمندان نداشته باشد .چه بسا این نوع از آموزش موجب تاثیر منفی بر کارمندان گردد.به عنوان مثال علوم منسوخ شده و غیر همگام با تکنولوژی روزه به دانشپذیران ارائه میگردد.
موضوع بعدی که مشکلاتی را در مسیر آموزش سازمانی بوجود میاورد ،این است که کارمندان نمیتوانند دانش قراگرفته را در حین کار خود بکار ببرند و همچنان بر علوم منسوخ قبلی خود اصرار دارند و تمایلی به بکارگیری فنون جدید ندارند.که این امر با نظارت مستیقم کارفرما و یا میزان بازدهی امور مبنی بر علوم به روز میسر خواهد شد.

راه کار های پیشنهادی برای حل مشکلاتِ آموزش سازمانی

در مرحله اول سعی نمایید تا فرایند آموزش را به افرادی بسپارید که در امر آموزش دارای سابقه کار بوده و دانش فنی در این حوزه را داشته باشند.
در مرحله بعدی سعی نمایید که آموزش برای کلیه افراد سازمان ارائه گردد و در صورتیکه نمیتوانید شرایط را برای آموزش همگانی و در آنِ واحد فراهم نمایید ،از سطوح بالاتر نسبت به آموزش اقدام و سپس به سطوح پایین تر برسید تا سطح دانش کلیه افراد سارمان با یکدیگر متناسب باشد و توقعات کاری متناسب با دانش کلیه سطوح باشد.
و در مرحله آخر ،پس از ارائه آموزش های لازم به کارمندان ،وسایل مورد نیاز را در اختیار کارمندان قرار داده تا بتوانند بر اساس توانمندی های جدید ،از این وسایل در جهت پیشبرد اهداف سازمان استفاده نمایند.

آکادمی پرتو مجری تخصصی دوره های آموزش سازمانی است.