آموزش سازمانی چیست

یکی از انواع آموزش های مهارتی ویژه سازمان ها و شرکت ها ،آموزش سازمانی است.در این مقاله سعی نموده ایم به این پرسش پاسخ دهیم که آموزش سازمانی چیست ؟
یکی از مهم ترین عوامل ،در تغییر رفتار و در نهایت بازده کار یک سازمان ،ایجاد تغییر در رفتار و ارتقای دانش و مهارت هایِ نیرویِ انسانیِ آن سازمان با استفاده از آموزشِ سازمانی است.
آموزش ،یک استراتژی هدفمند برای سازمان ها به منظور حفظ بقا و شکوفایی در جهانی رقابتی و در حال پیشرفت است.
آموزش سازمانی یا Organizational learning به فرایندی اطلاق میگردد که موجب ایجاد ،حفظ و انتقال دانش و مفاهیم علمی در بین کارمندان یک سازمان می گردد.هدف از آموزش سازمانی ارتقای مهارت های افراد آن سازمان است .بطوریکه بتوانند وظایف خود را به نحو موثرتری به انجام برسانند.

کارفرمایان باید بتوانند بشکلی مستمر دانش ،مهارت ها ،نگرش ها و رفتارهای کارمندان خود را بهبود بخشند .امروزه با گسترش علوم و فنون و پیشرفت روزانه مهارت ها و نحوه بکارگیری وسایل همچنین تغییر شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،این ضرورت بیش از پیش احساس میشود که کارمندان برای مقابله با مشکلاتی که در حین کار برایشان بوجود میاید و همچنین برای حل مسائل پیش رو ،لازم است تا با استفاده از آموزش ،نحوه عملکرد خود را توسعه و تکامل بخشند.با ما همراه باشید تا بررسی کنیم که دقیقا آموزش سازمانی چیست .

آموزش سازمانی چیست

بهبود دانش انسانی در یک سازمان بطور کلی توسط آموزش و بطور اختصاصی توسط آموزش سازمانی به منظور یکسان سازی توانمندی های افراد آن سازمان و انطباق ایشان با شرایط متغیر و تحولات زمانی و مکانی صورت میپذیرد.

نگاهی به شرکت های موفق در زمینه آموزش سازمانی

در حوزه آموزش سازمانی ،شرکت های موفقی چون IBM،مک دونالد ، زیراکس ، فورد و موتورولا ، مراکز عظیم آموزشی و یا حتی دانشگاه های تخصصی صنعت خود را به منظور آموزش به کارمندان خود تاسیس نموده اند.به این شرکت ها ،سازمان های یادگیرنده میگویند ،زیرا آموزش را سرمایه گذاری برای آینده خود قلمداد میکنند و به آن به چشمِ هزینه نگاه نمیکنند.مانند دانشگاه مک دونالد
به گفته پل بناس ،مدیر برنامه ریزی نیروی انسانی فورد ،در صورتیکه به هزینه های آموزش به چشم هزینه اضافی نگاه نماییم ،در صورت بحران های اقتصادی ،باید بودجه های آموزش و پژوهش نیز قطع شود.بنابراین اگر نیروی انسانیِ خود را سرمایه های سازمانیِ خود بدانیم ،آموزش به ایشان حتی در زمان رکود اقتصادی نیز به عنوان چشم اندازی برای آینده آن سازمان محسوب میشود.

مزایای آموزش سازمانی

آموزش های سازمانی هم برای کارفرمایاین و هم برای فراگیران ،مزیت های بسیاری به همراه دارد که چند مورد از این موارد عبارتند از :
• مدیریت دانش کارمندان
• افزایش بهره وری ،سود آوری و کارایی
• سازگاری سطح بالا در تمامی سازمان
• توسعه مهارت های راهبردی در تمام سطوح
• افزایش رضایت شغلی کارمندان

انواع آموزش سازمانی

آموزش های سازمانی انواع متفاوتی دارند که در ادامه به بررسی اجمالی این موارد خواهیم پرداخت;

آموزش های سازمانی از نظر مدت
اصولا مدت زمان آموزش های سازمانی از نوع کوتاه مدت هستند .اما در مواردی دوره های بلند مدت و ممتدی برای آموزش به کارمندان مورد نیاز است.با اینکه ملاک دقیق به منظور تشخیص دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا بلند مدتی وجود ندارد ،اما بطور کلی ،به آموزش هایی که ظرف مدت 36 ساعت و یا کمتر از یک هفته به اتمام برسد ،آموزش های کوتاه مدت و دوره هایی با تعداد ساعات و یا مدت زمان برگزاری بیشتر را دوره های آموزشی بلند مدت اطلاق میکنند.
در برخی موارد به آموزش هایی که کمتر از 16 ساعت به طول انجامد ،آموزش های کوتاه مدت
دوره های تا 36 ساعت را میان مدت
دوره هایی که تا 100 ساعت به طول انجامد را ،دوره های بلند مدت
و دوره های بیش از 100 ساعت را دوره های ترمیک میگویند.

آموزش های سازمانی از نظر میزان تخصصی بودن

آموزش های سازمانی به دو نوع آموزش های عمومی و آموزش های تخصصی قابل تقسیم هستند.
آموزش های عمومی شامل آموزش هایی میشود که تمامی کارمندان فارق از اینکه چه وظیفه ای دارند ،ملزم به شرکت در آن دوره هستند و عمدتا مربوط به بهبود نگرش و سطح دانش عمومی کارمندان میشود.این در حالی است که آموزش تخصصی بر اساس شرح پست های سازمانی یا نیازهای یک دسته از کارمندان صورت میپذیرد و هدف از برگزاری این دوره های آموزشی ،بهبود توانایی عملکرد کارکنان در انجام وظایف فعلی خود و یا آمادگی ایشان برای ارتقای آن ها انجام میگردد.
آموزش سازمانی از نظر حضور دانشجویان
انواع آموزش از نظر نوع شرکت فراگیران در دوره های آموزشی به سه نوع آموزش حضوری ،غیر حضوری و نیمه حضوری تقسیم بندی میگردد.

آموزش سازمانی از نظر محل برگزاری آموزش

در این طبقه بندی از آموزش های سازمانی ،محل آموزش کارمندان در نظر گرفته میشود.بر طبق این ملاک ،آموزش های سازمانی به دو دسته کلی تقسیم بندی میشوند :
آموزش ضمن کار (آموزش همزمان با ساعات کاری)
آموزش ضمن خدمت (آموزش غیر همزمان با ساعات کاری )
آموزش ضمن کار : این دسته از آموزش ها در ساعات کاری و همزمان با انجام وظایف سازمانی صورت میپذیرد.از انواع این نوع از آموزش ها میتوان به آموزش با انواع دستگاه های صنعتی و یا آموزش سیستم های کامپیوتری برای بهره مندی از عملکرد این وسایل اشاره نمود.
آموزش ضمن خدمت : این نوع از آموزش ها ،مستلزم ترک موقت محل کار از سوی فراگیر است .به عنوان مثال ممکن است سازمان و یا شرکتی امکان تدارک دیدن تعداد 40 سیستم کامپیوتری و شبکه نمودن آن ها بطور همزمان و در یک فضای آموزشی را نداشته باشد.لذا کارمندانِ خود را به محیطِ دیگری مانند یک آموزشگاه اعزام مینماید.

آموزش سازمانی چیست

بطور کلی برای آموزش کارمندان در هر سازمان سلسله مراتبی وجود دارد که با توجه به در نظر گرفتن این موارد ،میتوان آموزشی مفید و کاربردی را به فراگیران ارائه داد.این موارد عبارتند از :
• سیاست گذاری های سازمان : در این مرحله اهداف کلی از ارائه آموزش به کارمندان مورد بررسی قرار میگیرد.
• نیازسنجی : در مرحله نیازسنجی ،نوع و میزان آموزش به هر کارمند بنابر نیاز وی به آموزش مورد بررسی قرار میگیرد.در این مرحله پاسخ به پرسش های چه کسانی باید آموزش ببینند؟چه آموزشی مورد نیاز ایشان است؟و چه مدت زمانی برای آموزش مورد نیاز ایشان است؟مورد بررسی قرار میگیرد.
• طرح ریزی : در این مرحله یک طرح ریزی از برنامه آموزشی ایجاد میشود که شامل اطلاعاتی چون : عناوین آموزشی ، اهداف آموزشی ،محتوای آموزشی ،فناوری مورد استفاده در حین تدریس ،روش آموزش ،شرایط شرکت در دوره آموزشی و ویژگی مدرسین دوره ،میشود.
• برنامه ریزی : در این مرحله ،اهداف آموزشی ،انتظارات ،زمانبدی اجرا ،منابع مورد نیاز و ملاک های ارزشیابی برای سیستم آموزشی ،تعیین میگردد.
• اجرای آموزش : شامل کلیه مواردی است که باید قبل از آموزش ،در حین آموزش و پس از آموزش لحاظ گردد.
• ارزشیابی و نظارت بر فرایند آموزش : پس از آموزش ،ارزشیابی هایی مبنی بر تاثیر آموزش بر نحوه عملکرد فراگیران صورت میپذیرد که موجب پیدا نمودن نقاط ضعف و یا قوت سیستمِ کاری خواهد شد.

سخن نهایی

دپارتمان آموزش سازمانی آکادمی پرتو ،آموزش سازمانی با هدف ارائه مشاوره و خدمات مناسب آموزشی به کلیه شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی امکان تدوین سرفصل های آموزشی متناسب با نیازهای آموزشیِ هر سازمان ،تامین پکیج های مناسب برای هر دوره آموزشی ،توجه به محدودیت زمانیِ کارمندان و هماهنگی اساتید با این محدودیت هایِ زمانی و ساعات مورد نظر سازمان ،امکان برگزاری دوره های آموزشی در محل مورد نظر سازمان و یا موقعیت آموزشی آموزشگاه کامپیوتر و با استفاده از برترین اساتید با سابقه تدریس و نمونه کارهای موفق در حوزه اجرایی ،امکان پذیر است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *