بایگانی برچسب برای: ریسک

بزرگترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی!..#ریسک#فیسبوک#زوکربرگ #مارک#ریسک_پذی…

[ad_1]

بزرگترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی!
.
.
#ریسک#فیسبوک#زوکربرگ #مارک#ریسک_پذیری

[ad_2]

منبع

برای دستیابی به موفقیت، باید ریسک پذیر باشیدبا آغوش باز به استقبال تغییرات بروی…

[ad_1]

برای دستیابی به موفقیت، باید ریسک پذیر باشید?
?با آغوش باز به استقبال تغییرات بروید?
آکادمی پرتو ✌
#آکادمی#پرتو#parto#success#موفقیت
#تغییر#تغییرات#ریسک

[ad_2]

منبع