بایگانی برچسب برای: خوشحالی

ما آدم‌ها فکر می‌کنیم واژه «شکست» متضاد کلمه «موفقیت» است. به عبارت دیگر، «شکست»…

[ad_1]

ما آدم‌ها فکر می‌کنیم واژه «شکست» متضاد کلمه «موفقیت» است. به عبارت دیگر، «شکست» را به صورت «عدم موفقیت» تعریف می‌کنیم. این طرز فکر می‌تواند عوارضی جبران‌ناپذیر داشته باشد. شاید الان که دارید این نوشته را می‌خوانید به نظرتان بدیهی بیاید که شکست یعنی قدم اول برای کسب موفقیت اما همین شما وقتی شکست می‌خورید، نمی‌توانید آن را بپذیرید. نمی‌توانید آن را دست‌مایه موفقیت‌های بعدی‌تان بکنید.
@parto_ac
.
.
#موفق#موفقين #شکست#پیروزی#پیروز#برنده#بازنده#تلاش#پشتکار#شادی#خوشحالی#موفقیت

[ad_2]

منبع

روز پدر مبارک فلسفه «الا کلنگ»اثبات بزرگی کسی استکه فرو می‌نشیند تا دیگری پرو…

[ad_1]

روز پدر مبارک ??
فلسفه «الا کلنگ»
اثبات بزرگی کسی است
که فرو می‌نشیند تا دیگری پرواز را تجربه کند
و پدر همان بزرگ مردی است
که قامتش خم شد
تا ما قد بکشیم
.
.
.
#روزپدر#روزپدرمبارک #روزپدرمبارك #روزپدر_مبارک #پدر#مبارک#تبریک#خوشحالی#جشن#تولد#امام_علی

[ad_2]

منبع