بایگانی برچسب برای: ایران

چه اتفاق دردناکی.چقدر کلیپای ناراحت کننده ای میاد از سیل آذربایجان.#غمگینم…..

[ad_1]

?چه اتفاق دردناکی.چقدر کلیپای ناراحت کننده ای میاد از سیل آذربایجان.
#غمگینم
.
.
.
.
#سیل#آذربایجان #تسلیت#آذربایجان_تسلیت#ایران#غم#غمگین

[ad_2]

منبع