بایگانی برچسب برای: اعداد

جواب تست ریاضی …#تست#هوش#بازی#اعداد#test#hooshi…

[ad_1]

جواب تست ریاضی ✌? .
.
.

#تست#هوش#بازی#اعداد#test#hooshi

[ad_2]

منبع

با اعداد ۸،۸،۳،۳ و چهار عمل اصلی ریاضی (/*_+) عدد ۲۴ را به دست بیارید…….

[ad_1]

با اعداد ۸،۸،۳،۳ و چهار عمل اصلی ریاضی (/*_+) عدد ۲۴ را به دست بیارید??
.
.
.
.

#تست#هوش#بازی#اعداد#test#hooshi

[ad_2]

منبع