نمونه کار دانشجویان طراحی سایت با بوت استرپ

نمونه کارهایی که در زیر مشاهده می کنید ، نمونه کار دانشجویانی است که در کلاس آموزش بوت استرپ ، زیر نظر استاد موسوی شرکت کرده اند.

پیش نیاز شرکت در دوره بوت استرپ ، شرکت در کلاس آموزش html-css  است .پس از آن می توانید در کلاس بوت استرپ شرکت فرمایید.

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ آقای احمد نوزعیم

آذر 11, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ خانم سارینا ایمان زاده

خرداد 21, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ آقای رضا بادی

آذر 13, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ خانم سیما میرزامجتهد

تیر 25, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ آقای سجاد رمضانی

آذر 27, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه طراحی سایت با بوت استرپ آقای سجاد کریمی

آذر 25, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ خانم نسیبه اکبری

آذر 18, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ آقای حسین نقاش

مهر 17, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ آقای عادل پارساپور

دی 9, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ خانم سمیرا قربانی

مهر 15, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ آقای پوریا صباغی

آذر 6, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ آقای مجتبی شاهد

مهر 10, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ علی و سارا امداد

تیر 9, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار برنامه نویسی با سی شارپ خانم پریناز محبی

مرداد 27, 1399/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با بوت استرپ خانم رقیه بهمنی

خرداد 19, 1399/توسط مدیرسایت
بارگذاری موارد بیشتر