دوره های موسسه

دوره ها موسسه را با تخفیف ویژه، از سایت و به صورت مستقیم خریداری نمایید.

ابتدا گروه خود را مشخص کنید و سپس از میان از گروه، دوره مورد نظر را انتخاب کنید و خرید نمایید.

اطلاعات شما در هنگام خرید آنلاین ثبت خواهد شد.

پس از خرید با آکادمی پرتو تماس گرفته و اطلاعات خرید خود را اعلام نماید.