نمونه کار دانشجویان طراحی سایت با HTML & CSS

نمونه کارهایی که در زیر مشاهده می نمایید ، نمونه کار های دانشجویانی است که در کلاس آموزش Html-css  زیر نظر جناب آقای مهندس مهدی موسوی شرکت کرده اند.

پروژه طراحی سایت خانم مونا کیارستمی

اردیبهشت 28, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای حسین قره چلی

اردیبهشت 10, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با HTML/CSS زهرا ستارزاده

اسفند 11, 1395/توسط پشتیبان

پروژه طراحی سایت آقای محمد حسین کرمی

خرداد 15, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت خانم بهاره رنگها

اردیبهشت 4, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای رادمان رضوانی

اردیبهشت 19, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای هادی عزیزیان

خرداد 16, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت خانم الهام میری

اردیبهشت 3, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای مجتبی شاهد

اردیبهشت 17, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای حجت محمدی

اردیبهشت 5, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با HTML/CSS رضوان ملاطایفه

بهمن 24, 1395/توسط پشتیبان

پروژه طراحی سایت آقای عادل پارساپور

خرداد 9, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای مهدی حسینی

اردیبهشت 22, 1398/توسط مدیرسایت

طراحی قالب نت برگ توسط خانم صفابخش

خرداد 19, 1395/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای احمد نوزعیم

فروردین 31, 1398/توسط مدیرسایت
بارگذاری موارد بیشتر