نمونه کار دانشجویان طراحی سایت با HTML & CSS

نمونه کارهایی که در زیر مشاهده می نمایید ، نمونه کار های دانشجویانی است که در کلاس آموزش Html-css  زیر نظر جناب آقای مهندس مهدی موسوی شرکت کرده اند.

نمونه کار طراحی وب آقای مصطفی کلهر

دی 19, 1395/توسط پشتیبان

نمونه کار طراحی وب آقای مسعود برزگر

مرداد 30, 1396/توسط پشتیبان

پروژه طراحی سایت آقای حجت محمدی

اردیبهشت 5, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی سایت با HTML/CSS رضوان ملاطایفه

بهمن 24, 1395/توسط پشتیبان

پروژه طراحی سایت آقای هومن چنگیزی

اردیبهشت 31, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی وب حمیدرضا خدادادی

اسفند 14, 1395/توسط پشتیبان

طراحی قالب LG توسط آقای امید نوبهاری

تیر 31, 1395/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای مهدی کرامتی

خرداد 18, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای رادمان رضوانی

اردیبهشت 19, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای حسین آقا لطیفی

اردیبهشت 7, 1398/توسط مدیرسایت

نمونه کار طراحی قالب خانم فاطمه عبداللهی

دی 19, 1395/توسط پشتیبان

پروژه طراحی سایت آقای مهدی نصرت جو

خرداد 5, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت خانم بهاره رنگها

اردیبهشت 4, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای سالار شیرخانی

اردیبهشت 12, 1398/توسط مدیرسایت

پروژه طراحی سایت آقای احمد نوزعیم

فروردین 31, 1398/توسط مدیرسایت
بارگذاری موارد بیشتر