آموزشگاه کامپیوتر پرتو، مجری کلاس آموزش طراحی رابط کاربری به صورت تخصصی و حرفه ای