عنوان دورهتعداد ساعتجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش طراحی و تصویرسازیترمی – ساعتیجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش انیمیشن سازی دو بعدیترمی – ساعتیجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش پریمیر(Premiere)ترمی – ساعتیجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش افترافکت (After effect)ترمی – ساعتیجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش زیبراش (Zbrush)ترمی – ساعتیجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش سینما(4D)   (Cinema4D)ترمی – ساعتیجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش Vueترمی – ساعتیجزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش مدلسازی در مایا – Maya30جزئیات دورهثبت نام آنلاین
دوره آموزش انیمیشن سازی در مایا – Maya30جزئیات دورهثبت نام آنلاین