دوره طراحی سایت مقدماتی - کد 05951

گالری تصاویر هنرجویان دوره طراحی سایت مقدماتی

عنوان دورهکلاس آموزش html/css – کد 05951
مدرسمهندس شهریاری
هنرجویان1- آقای علی ایمانی
2- خانم امیرخیابانی
3- خانم شرعیاتی
4- خانم نظامی
5- خانم مشفق
6- آقای فربد جمشیدی
7- آقای محمدرضا جواهریان