موسسه آموزشی پرتو،در جهت تکمیل کادر ثبت نام خود، یک مسئول ثبت نام را به صورت پاره وقت استخدام می نماید.
ساعت کار پاره وقت:
۱۶ الی ۲۰

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید.

مهلت ارسال اطلاعات جهت استخدام به پایان رسیده است.

جهت دریافت آخرین اخبار استخدامی، در کانال تلگرام موسسه عضو شوید.