نمونه کار نرم افزار ایندیزاین

برای صفحه بندی یک مجله یا کتابی که حاوی تصاویر، نمودارها و جداول زیادی در بین نوشته هایش است، از نرم افزار تخصصی گرافیک برای صفحه آرایی و … به نام Indesign استفاده می شود. با استفاده از این نرم افزار زمان مورد نیاز جهت تنظیمات چاپی و صفحه بندی بسیار کمتر می شود و به سهولت می توان در مدت زمانی کم کارهای بسیار جذابی را ارائه کرد.

شرکت در دوره آموزش ایندیزاین به افرادی که تمایل دارند محصول را برای چاپ صنعتی آماده کنند و افرادی که در جستجوی نرم افزاری جهت صفحه بندی و تنظیم کتاب یا مجله هستند، توصیه می شود.

تیم آموزشگاه کامپیوتر پرتو نمونه کار دانشجویان دوره آموزش ایندیزاین را برای شما عزیزان جمع آوری نموده تا شما کاربران بصورت عینی با کاربرد نرم افزار ایندیزاین آشنا شوید.