میکس و مونتاژ
عنوان دوره تعداد ساعت جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش طراحی و تصویرسازی ترمی – ساعتی جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش انیمیشن سازی دو بعدی ترمی – ساعتی جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش پریمیر(Premiere) ترمی – ساعتی جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش افترافکت (After effect) ترمی – ساعتی جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش زیبراش (Zbrush) ترمی – ساعتی جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش سینما(4D)   (Cinema4D) ترمی – ساعتی جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش Vue ترمی – ساعتی جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش مدلسازی در مایا – Maya 30 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین
دوره آموزش انیمیشن سازی در مایا – Maya 30 جزئیات دوره ثبت نام آنلاین