آشنایی با مفهوم آدرس ای پی

آشنایی با آدرس ای پی IP

آدرس ای پی IP چیست؟

ای پی (IP) یک آدرس منطقی ست که برای مشخص کردن دستگاه در ارتباط بین شبکه ها تعیین میشود که از چهار رقم تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا میشوند بطور مثال 192.168.10.20
هر عدد هشت بیت است که در مجموع میشود 32 بیت 32=8*4
اعداد به کاربرده شده دسیمال هستند و بین 255-0 می باشند.

IP Address Classes

ای پی آدرس ها در 5 کلاس دسته بندی میشوند و عدد اول هر آدرس نشان دهنده کلاس آن آدرس است:

[HTML]
Class A 1-126
Class B 128-191
Class C 192-223
Class D 224-239
Class E 240-254
[/HTML]

 

مثلا ip 10.10.10.1 با توجه به اینکه رقم اول آن 10 است نشان دهنده این اسنت که در کلاس A می باشد.
ip 192.168.10.20 با توجه به اینکه رقم اول آن 192 است نشان دهنده این است که در کلاس C می باشد.

Loop Back

اگر دقت کرده باشین عدد 127 در کلاسهای فوق نبود به این دلیل است که این عدد برای چک کردن کارت شبکه مورد استفاده قرار میگیرد و اگر بخواهیم از صحت سالم بودن کارت شبکه اطمینان حاصل کنید میتوانید از این آدرس استفاده کنید

[HTML]
ping 127.0.0.1
[/HTML]

کلاس A

شبکه های کلاس A برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان کم ,ولیکن تعداد میزبانهایشان زیاد است و معمولا برای استفاده توسط سازمان های دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستند
در یک آدرس شبکه کلاس A ,بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه (network address) و سه بخش دیگر نیز نشان دهنده آدرس میزبان (host address) در شبکه است.بطور مثال IP 10.20.20.20 عدد 10 به آدرس شبکه و عدد 20.20.20 به آدرس میزبان تعلق دارد
در آدرس دهی کلاس A اولین بیت صفر میباشد

[HTML]
01111111 = 0 + 64 + 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 127
[/HTML]

 

کلاس B

شبکه های کلاس B برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک است در نظر گرفته شده است
در یک آدرس شبکه کلاس B دو بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و دو بخش دیگر نشاندهنده آدرس میزبان است
بطور مثال IP 172.16.10.10 عدد 172.16 به آدرس شبکه تعلق دارد و عدد 10.10 به آدرس میزبان تعلق دارد
ِدر آدرس دهی کلاس B دومین بیت صفر میباشد

[HTML]
10111111 = 128+ 0+ 32+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 191
[/HTML]

 

کلاس C

شبکه های کلاس C برای شبکه هایی که تعداد شبکه های زیادی دارند اما میزبان کمتری دارند تدارک داده شده است
در یک آدرس شبکه کلاس C , سه بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و بخش آخر به آدرس میزبان تعلق دارد
بطور مثال IP 192.168.10.20 عدد 192.168.10 به آدرس شبکه و 20 به آدرس میزبان تعلق دارد
در ای پی آدرس دهی کلاس C , سومین بیت صفر میباشد.

[HTML]
11011111 = 128 + 64+ 0+ 16+ 8+ 4 + 2+ 1 = 223
[/HTML]

 

کلاس D

آدرس کلاس D برای Multicasting (فرایند ارسال یک پیام,همزمان به بیش از یک مقصد در شبکه )استفاده میشود
بدلیل اینکه این آدرس رزو شده است بهمین دلیل از بحث درباره آن خوداری میکنیم
در کلاس D چهارمین بیت صفر میباشد.

[HTML]
11101111= 128+64+32+0+8+4+2+1=239
[/HTML]

 

کلاس E

آدرسهای کلاس E برای research and Development استفاده میشود
در هر کلاس دو نوع IP Address(آدرس ای پی ) موجود میباشد .
– آدرس ای پی خصوصی Private address
– آدرس ای پی عمومی public address

Private address

برای تعیین شبکه های محلی استفاده میشود و برای استفاده از آنها احتیاج به هیچ مجوزی نیست

public address

برای تعیین شبکه های عمومی استفاده میشود و باید از سازمان IANA مجوز داشت

IANA)Internet Assigned Numbers Authority)

چگونه میتوان تشخیص داد ای پی عمومی است یا خصوصی ؟

برای IP های خصوصی یک رنج موجود میباشد اگر IP در آن رنج بود خصوصی است در غیر اینصورت IP عمومی است

[HTML]
PRIVATE IP ADDRESS
Class A 10.0.0.0 10.255.255.255
Class B 172.16.0.0 172.31.255.255
Class C 192.168.0.0 192.168.255.255
[/HTML]

[download id=”4747″]

1 پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *